Privacyverklaring

Nagel- & manicuresalon Mata Hari respecteert uw privacy. En neemt uw privacy dan ook serieus. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die
Nagel- & manicuresalon Mata Hari (hierna genoemd Salon Mata Hari) verwerkt van haar klanten. Salon Mata Hari zal ten allen tijden vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaan.

Indien u klant wordt of bent van Salon Mata Hari, of om een andere reden persoonsgegevens aan Salon Mata Hari verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Nagel- & manicuresalon Mata Hari
Dampkring 10, 1705TA Heerhugowaard
06-19947711
info@salonmatahari.nl
KvK nr. 51252775

2. Welke gegevens verwerkt Salon Mata Hari en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummers, e-mailadres
d) eventuele gezondheidsgegevens via nageldiagnose/intakeformulier en productgebruik
e) voor – en na foto’s

2.2 Salon Mata Hari verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan.
b) uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van facturen, uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Salon Mata Hari.
c) uw gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren. Registratie van productgebruik is nodig voor een correcte  vervolgbehanding.
d) Salon Mata Hari verwerkt persoonsgegevens in de agenda en betalingsverkeer. Zodra u afrekent worden uw transactiegegevens geregistreerd om de betaling in orde te kunnen maken. Salon Mata Hari is belastingtechnisch verplicht om zowel agenda als betalingsverkeer details van iedere behandeling en aankoop zeven jaar te bewaren.
e) voor- en na foto’s van nagels, handen en nagelunitproblemen kunnen worden gedeeld/gepubliceerd op social media, de Salon Mata Hari website of reclamemateriaal na mondelinge toestemming van u. In geval van personen die jonger zijn dan 18 jaar is naast mondelinge tevens schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers noodzakelijk
Zonder toestemming voor publicatie van foto’s van nagelunitproblemen zullen deze foto’s alleen worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren.
Zonder toestemming voor publicatie van voor- en na foto’s (met uitzondering van foto’s van nagelunitproblemen) zullen geen foto’s gemaakt worden. Toestemming voor publicatie zal dus ook altijd gevraagd worden vóórdat er foto’s gemaakt worden.

3. Bewaartermijnen
Salon Mata Hari verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Salon Mata Hari passende maatregelen getroffen.
4.2 Voor wettelijke verplichte verwerking van de persoonsgegevens maakt Salon Mata Hari gebruik van diensten van derden, een zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

5.1 Salon Mata Hari verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.
5.2 Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derde partijen wanneer u een product per post wenst te ontvangen.
5.3 De Salon Mata Hari website gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

6. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

6.1 Via de eigenaresse van Salon Mata Hari kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Salon Mata Hari zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
6.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
6.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Salon Mata Hari uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl
6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen schriftelijk worden gericht aan de eigenaresse van Salon Mata Hari via info@salonmatahari.nl

7. Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.salonmatahari.nl en schriftelijk in de salon bekend gemaakt. U wordt geadviseerd regelmatig de privacyverklaring te bekijken.

(Kopiëren of publiceren van teksten of afbeeldingen van de auteur is niet toegestaan.)